Súhlas s poskytovaním služby

Zákazník súhlasí s tým, aby ELITE Date sprístupnila obsah celej databázy a všetky zaplatené služby prémiového členstva pred uplynutím zákonnej 14-dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy a berie na vedomie, že si je vedomý vyhlásenia ELITE Date, že v prípade odstúpenia od zmluvy s ELITE Date nemá nárok na vrátenie zaplateného členstva.